Aktualności
19.02.2021

Zrozumienie i szacunek

Zrozumienie i szacunek

Drodzy rodzice!

Strata nienarodzonego dziecka jest dramatem, który każda z matek przeżywa bardzo indywidualnie. Jedna z rzeczy, która łączy wszystkie straty wspólnym mianownikiem, to czas spędzony na szpitalnym oddziale, a tym samym kontakt z lekarzami i położnymi. Jak podkreślają psycholodzy, to bardzo ważny czas, który niejednokrotnie rzutuje na dalszy proces przeżywania żałoby. To czas, wypełniony nie tylko realizacją procedur medycznych, ale przede wszystkim kontaktem człowieka ze człowiekiem w sytuacji przeżywania traumy straty ukochanego dziecka. Naprzeciw siebie stają: oczekiwanie fachowego, serdecznego wsparcia i trud  zaspokojenia tegoż oczekiwania. Ten czas jest bolesny i trudny do przetrwania zarówno dla rodziców po starcie, jak i dla personelu medycznego.  Czasem te trudności wynikają z braku wzajemnego zrozumienia, braku możliwości na spokojne wysłuchanie się bazujące na  wrażliwości i empatii.

Fundacja OPES139 przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu, który ma na celu: wspieranie rozwoju jakości opieki nad kobietami po stracie dziecka nienarodzonego, poprzez: burzenie stereotypów, budowanie wzajemnego zrozumienia doświadczeń związanych ze stratą dziecka i opieką nad kobietą w tak dramatycznych okolicznościach, a tym samym: wspieranie rodziców po stracie w prawidłowym przebiegu żałoby.

Narzędziem tego projektu ma być książka, która ma przybliżać doświadczenia obu stron, tak aby wyciągnięte wnioski mogły służyć do budowania wzajemnego zrozumienia, szacunku i zmiany na lepsze. Oddamy w niej głos rodzicom po stracie, jak i personelowi medycznemu.

Serdecznie prosimy o pomoc w realizacji naszego projektu. Prosimy rodziców po stracie nienarodzonego dziecka o przysyłanie na adres fundacji opisu waszych doświadczeń z czasu spędzonego w szpitalu z powodu poronienia. Jakie postawy, jakie rozwiązania pomogły wam przetrwać ten trudny czas, a jakie przyniosły skutek odwrotny? Jak, według Was, powinien wyglądać ten dzień lub dwa spędzone w szpitalu, tak aby pobyt tam służył rodzicom w prawidłowym przeżyciu żałoby? Wasze świadectwa prosimy przesyłać pod adres: pomoc@fundacjaopes.pl lub listownie na adres widniejący na stronie fundacji. Świadectwa mogą być anonimowe.

Bardzo prosimy, aby w nadsyłanych świadectwach nie ujmować nazw szpitali, ani danych osobowych osób. Naszym celem jest jedynie wsłuchanie się w głos rodziców i personelu medycznego, po to, aby zmieniać nasz wspólny świat na lepszy.