Aktualności
06.10.2020

Zaproszenie na konferencję online

Zaproszenie na konferencję online
Fundacja Spes zaprasza personel medyczny, rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka i ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem na konferencję online pt. „Kompleksowe wsparcie rodzin po stracie dziecka w wyniku poronienia oraz rodzin dziecka ze znacznym zaburzeniem rozwoju zdiagnozowanym w okresie perinatalnym”. Konferencja odbędzie się 20 października, początek o godz. 16.00. Spotkanie rozpocznie się prelekcją prof. dr hab. Roberta Śmigla na temat: „Ciężkie wady rozwojowe u dziecka zdiagnozowane w okresie perinatalnym. Rola hospicjum perinatalnego.” Po krótkiej przerwie dr n. med. Agnieszka Stembalska przybliży temat „Przyczyny poronień. Diagnostyka i postępowanie medyczne po poronieniu”. Po wykładach będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się: REJESTRACJA 

- Poronienie, jak i świadomość o poważnych zaburzeniach rozwoju nienarodzonego dziecka  jest wielką traumą dla rodziców. Z tego względu, w obu przypadkach niezbędna jest rzetelna i kompleksowa pomoc. W pierwszym rzędzie udziela jej personel medyczny. Z racji traumatycznych przeżyć - które towarzyszą zarówno rodzicom jak i personelowi medycznemu - to niezwykle ważna, ale i bardzo trudna pomoc, która wymaga ciągłego i wszechstronnego doskonalenia kompetencji, do czego ma służyć konferencja organizowana przez Fundację Spes. Jest ona dedykowana nie tylko personelowi medycznemu, ale i każdej osobie, która z racji zawodu lub podjętych zobowiązań ma styczność z rodzicami po poronieniu lub rodzicami oczekującymi na poród dziecka obciążonego wadami letalnymi. Warto też uczestniczyć w tej konferencji również z tego względu, by pozyskaną, rzetelną wiedzę nieść wszędzie tam, gdzie napotkamy potrzebę wsparcia ww. rodziców, co przełoży się na prawidłowe przeżywanie przez nich żałoby – mówi Anna Kościółek, wiceprezes zarządu fundacji Spes.