MIEJSCE PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH

HISTORIA POWSTANIA

Dziecko, które umiera w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed narodzinami, jest takim samym człowiekiem, jak każdy z nas. Należy mu się szacunek i godne traktowanie, a zatem i godny pochówek.
Obecne prawo zapewnia rodzicom możliwość pochowania swojego dziecka, które urodziło się martwe, bez względu na czas trwania ciąży. Czasem z różnych względów rodzice rezygnują z tego prawa, przez co ciała dzieci martwo urodzonych pozostają w szpitalu.

12 maja 2016 r. w Tarnowie zawiązał się Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, który podjął inicjatywę utworzenia godnego miejsca pochówku dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Jest to również symboliczne miejsce pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka. Inicjatywę budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych poparł i objął swym patronatem Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Tarnowskiej, którego dyrektor – ks. Artur Ważny – stał się ojcem duchowym przedsięwzięcia.

W marcu 2016 r. Komitet rozpoczął rozmowy z Prezydentem Miasta Tarnowa – Romanem Ciepielą i zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa - Dorotą Krakowską - w celu opracowania odpowiednich procedur prawnych niezbędnych do przeprowadzenia pochówków Do współpracy dołączyły się inne organy tarnowskiej infrastruktury społecznej, takie jak: Miejski Zarząd Cmentarzy, Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Efektem wspólnych prac jest Uchwała Rady Miasta Tarnowa z dnia 30 VI 2016 r. Zgodnie z uchwałą, pochówki dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach będą się odbywały raz w roku, około dnia 15 października, tj. Światowego Dnia Dziecka Utraconego. Miejsce pochówku zostało wyznaczone na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie - Mościcach, przy ulicy Czarna Droga. (http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1217223.html)

Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach przy ulicy Czarna Droga. Jest to miejsce przy kwaterze 95.
Autorem projektu jest prof. Jacek Kucaba, opracowanie architektoniczne arch. Piotr Dobrowolski.

Miejsce Pamięci  spełnia dwie funkcje:

  • grobowca, w którym od 2016 roku chowane są dzieci pozostawione w tarnowskich szpitalach;
  • symbolicznego miejsca pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

Wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci jest możliwość umieszczenia tabliczek z imionami utraconych dzieci. Tabliczki można zamówić TUTAJ

15 października 2016 roku odbył się pierwszy pochówek dzieci utraconych do zbiorowego grobowca. Pochowano wtedy 66 dzieci. Rok później, 21 października 2017 roku, podczas drugiego pochówku – kiedy to złożono do grobu 177 dzieci – biskup Andrzej Jeż dokonał poświęcenia postumentu, który wraz z grobowcem tworzy Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Zapewnia ono nie tylko godny pochówek dzieciom, ale i spełnia rolę miejsca symbolicznego, co jest szczególnie ważne dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka. Z myślą o tych rodzicach w czasie pochówków do grobowca składane są nadesłane przez nich imiona dzieci utraconych; są one również uroczyście wyczytywane. Istnieje również możliwość umieszczania na wewnętrznej stronie promieni postumentu tabliczek z imionami dzieci utraconych.

W 2018 r. pochowano kolejnych 90 dzieci. Pochówki planowane są co najmniej raz do roku - około 15 października. Jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest wspomnieniu Dziecka Utraconego.