Aktualności
17.04.2022

Alleluja!

Alleluja!

Niech dobry Pan otoczy nas swoją Miłością i rozpali w sercach ludzi pragnienie pokoju!