POTRZEBUJĘ POMOCY

POCHÓWEK SYMBOLICZNY

Symboliczne gesty i postawy… Czyny o znaczeniu symbolicznym… Pełnią one ważną rolę w ludzkim życiu, bo pomagają w nieco inny sposób zaistnieć pewnym bardzo ważnym, ale niedostępnym już sferom rzeczywistości.

Dla sporej grupy rodziców po stracie, te niedostępne sfery byłej rzeczywistości związane są z godnym upamiętnieniem ich zmarłego dziecka - tego najmniejszego z najmniejszych. Nie sposób zliczyć rodziców, którzy z różnych względów nie mogli pochować dziecka utraconego w wyniku poronienia. Jak sami mówią, ta niemożność jest źródłem niepokoju i cierpienia, które mimo upływu czasu nie niknie, a wręcz przeciwnie – często coraz bardziej domaga się, aby świat o nim usłyszał, uszanował i pomógł je wyciszyć. Z pomocą przychodzi tutaj inicjatywa pochówków symbolicznych, które pozwalają w nieco innej formie przeżyć chwile ostatniego pożegnania ze zmarłym maleństwem na cmentarzu i zyskać miejsce kultywowania pamięci o nim.

Fundacja Spes również podjęła taką inicjatywę. Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie zostało zorganizowane tak, aby służyło wszystkim rodzicom po stracie. W okolicach 15 października - Dnia Dziecka Utraconego - odbywają się tam corocznie pochówki dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Ich prochy składane są do grobowca, a wraz z nimi imiona tych dzieci, których ciała z różnych względów rodzice nie mogli pochować. Ten moment poprzedzony jest uroczystym odczytaniem imion nadesłanych wcześniej przez rodziców. Jest to bardzo wzruszająca chwila, kiedy mogą oni usłyszeć imię swojego dziecka odczytywane z godnością i należytym szacunkiem; imię, które do tej pory skrywali w zaciszu swych serc, czasem przez długie, długie lata. Na naszym miejscu pamięci, tuż obok grobowca widnieje monument upamiętniający dzieci utracone. Fundacja Spes daje rodzicom możliwość zamówienia małej tabliczki z imieniem utraconego dziecka, która będzie umieszczona na wewnętrznej ścianie monumentu. Tabliczka ma być wyrazem miłości i pamięci rodziców, dziadków czy rodzeństwa.

Symboliczna karteczka z ukochanym imieniem i jego symboliczne odczytanie; symboliczna tabliczka na monumencie – te symbole pozwalają wreszcie zaistnieć niedostępnej rzeczywistości pochówku, który kiedyś nie mógł się odbyć.

Po co to wszystko?

Niech odpowiedzią będą słowa pewnej mamy, które wypowiedziała tuż po symbolicznym pochówku jej dziecka, którego nie mogła pochować:

„Straciłam moje dziecko osiemnaście lat temu, ale dopiero tej nocy będę mogła wreszcie zasnąć spokojnie…”

Imiona dzieci, które będą wpisane do księgi pamiątkowej można przesyłać na adres: pomoc@fundacjaopes.pl