POTRZEBUJĘ POMOCY

PORONIENIE W DOMU - I CO DALEJ?

Poronienie w domu:

 • w okolicznościach zaskoczenia, kiedy objawy poronienia pojawiają się niespodziewanie
 • w okolicznościach oczekiwania na poronienie, kiedy - po wcześniejszej wizycie w gabinecie lekarskim lub szpitalu – kobieta już wie o stracie dziecka i zostaje odesłana do domu

Objawy charakterystyczne dla poronienia:

 • skurcze w podbrzuszu
 • plamienie lub krwotok z dróg rodnych
 • bóle parte
 • odejście płynu owodniowego

Sam moment poronienia może nastąpić w każdej chwili, również w czasie korzystania z toalety. Aby nie dopuścić wtedy do sytuacji straty ciała dziecka, należy mieć przygotowane:

 • gazę, mały ręcznik lub inny podkład
 • woreczek strunowy lub sterylny pojemnik

Ciało dziecka wraz z pozostałymi tkankami należy owinąć przygotowaną gazą lub małym ręcznikiem i włożyć je np. do woreczka strunowego lub sterylnego pojemnika.

Po poronieniu, jeśli nie było wcześniejszych wskazówek udzielonych w szpitalu,  należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę lub najbliższym szpitalem i postępować wg przekazanych zaleceń. Udając się do szpitala należy mieć przygotowane dokumenty: dowód osobisty, oraz - jeśli jest w posiadaniu - kartę ciąży lub wynik badań potwierdzających ciążę.

Uwaga! Zgodnie z polskim prawem nie wolno przechowywać w domu zwłok ludzkich, za które uważa się również ciało poronionego dziecka, bez względu na to, kiedy nastąpiło poronienie.

O czym warto pamiętać:

 • Jeśli rodzic nie zna płci dziecka ma prawo do pochówku na podstawie: karty zgonu, wydanej przez szpital lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pochodzenie szczątków dziecka.Pochówek odbywa się wtedy na koszt rodziców. Rodzic sam nadaje imię i wybiera płeć dziecka.
 • Jeśli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka ze względu na wczesną fazę jego rozwoju, konieczne jest wykonanie badania genetycznego DNA. Wykonuje się go na podstawie fragmentu kosmówki, tkanek pępowiny, ewentualnie tkanek dziecka. Badanie to nie jest refundowane przez NFZ, ale jego koszt zwraca się po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego. Jeśli rodzic w szpitalu zgłosi chęć wykonania badania DNA na określenie płci, po otrzymaniu wyniku, szpital wydaje kartę martwego urodzenia dziecka. Jest ona niezbędna, jeśli rodzice chcą skorzystać ze swoich praw: do skróconego urlopu macierzyńskiego; do zasiłku pogrzebowego; ewentualnie - jeśli któryś z rodziców jest dodatkowo ubezpieczony - do uzyskania odszkodowania z tytułu śmierci dziecka.
 • Możliwość godnego pożegnania się z dzieckiem, nadanie mu imienia i jego godny pochówek sprzyjają prawidłowemu przebiegowi procesu żałoby.
 • Jeśli w czasie poronienia w domu doszło do straty ciała dziecka, rodzice mogą uczestniczyć w pochówku symbolicznym swego dziecka. Takie pochówki są organizowane w wielu miejscach Polski (szczegóły na https://fundacjaopes139.pl/potrzebuje-pomocy/pochowek-symboliczny), zazwyczaj w związku z obchodami Dnia Dziecka Utraconego. Na oddziale szpitalnym pacjentki mogą też poprosić o wsparcie psychologa.