FUNDACJA - NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Nasza przygoda z nadzieją zaczęła się w pewne wiosenne popołudnie 2016 roku, kiedy to podczas przyjacielskiego spotkania kilku rodziców po starcie dziecka nienarodzonego, padła propozycja, aby – na wzór innych miast w Polsce - postarać się w Tarnowie o miejsce upamiętniające dzieci utracone; o miejsce, gdzie mogłyby one być godnie i z należytym szacunkiem pochowane. Po spotkaniu okazało się, że niemal z każdym następnym dniem; z każdym następnym tygodniem,  nadzieja wzrastała w siłę, nabierając rzeczywistych decyzji i „kształtów”. I tak w maju tego samego roku powstał  Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie. Komitet przy pełnym wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa niezwłocznie podjął wspólną prace nad budową grobowca zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Mościcach i już w październiku 2016 roku odbył się tam pierwszy pochówek dzieci utraconych pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Rok później, podczas drugiego pochówku, dokonało się finalne, uroczyste odsłonięcie monumentu nadziei - Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych - który pobłogosławił biskup Andrzej Jeż.

Wydawać by się mogło, że najważniejsze zadanie Komitetu zostało wykonane, ale w trakcie jego realizacji nieustannie dochodziły sygnały od kolejnych rodziców dotkniętych stratą nienarodzonego, że oczekują wsparcia w przeżywaniu tej wyjątkowej żałoby. Doświadczyliśmy również wielu sytuacji, które udowadniały, że potrzeba rozpowszechniania rzetelnych informacji o prawach rodziców po poronieniu jest ogromna. Doszliśmy do wniosku, że rodzinom dotkniętym tym cierpieniem potrzebne jest nieustanne wsparcie w ożywieniu i pielęgnowaniu utraconej nadziei, aby mogli zwycięsko zmierzyć się z każdym następnym dniem, począwszy od tego dnia, kiedy dowiedzieli się o stracie nienarodzonego

Z czasem do potrzeb rodziców po stracie dołączały się jeszcze głosy personelu medycznego, który również potrzebuje psychologicznego wsparcia i poszerzania rzetelnej wiedzy. Wszystko po to, aby radzić sobie z bolesnymi emocjami, jakie pojawiają się w trakcie opieki nad matką po poronieniu; aby móc ofiarować rodzicom fachowe i właściwe wsparcie w tych trudnych chwilach.

Rozmowy, które w trakcie trwania komitetu przeprowadziliśmy, sytuacje, z jakimi stykaliśmy się - to wszystko sprawiło, że w kręgach naszego komitetu narodziło się pragnienie, aby nieść właściwą pomoc, wsparcie i edukację wszędzie tam, gdzie potrzeba dużo uleczającej nadziei. Aby zrealizować to pragnienie, na miejsce rozwiązanego komitetu, w lutym 2020 roku powstała Fundacja, która obecnie nazywa się Fundacja OPES139. Co oznacza nazwa OPES139? Słowo pes (stópki)  ukryliśmy w słowie opes, znaczącym wsparcie, moc, dodaliśmy cyfrę139, od Psalmu 139 w którym czytamy „Ty utkałeś mnie w łonie mej matki …’.

Oprócz kontynuowania wymienionych wcześniej form pomocy wypracowanych w trakcie trwania komitetu, nasza Fundacja wciąż poszerza swą działalność: o organizację porad psychologicznych, pomoc w budowie miejsc pamięci w innych miastach, szersze i gruntowniejsze wspieranie personelu medycznego, prace od podstaw wspierające ogólną zmianę postaw w społeczeństwie wobec rodziców przeżywających stratę dziecka nienarodzonego.


Alicja Broda - Fundator i członek Rady Fundacji. Prywatnie żona Mariusza, kochająca mama czwórki dzieci, teściowa. Od 34. lat z pasją i profesjonalizmem wykonuje piękny zawód położnej, od 7 lat jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym Pomaganie - to jej drugie imię.


Joanna Sadowskaprezes Zarządu. Żona Michała, mama dwóch córek i synka Karola, który jest w niebie. Z wykształcenia socjolog i dziennikarz, z pasji społecznik. W zawodzie dziennikarki pracowała 10 lat, 4 lata jako specjalista PR. Od wielu lat związana z Ruchem Światło-Życie. W czasie studiów pracowała jako wolontariuszka z osobami niepełnosprawnymi. Kocha książki, szczególnie biografie, zapach domowego chleba i klimaty śródziemnomorskie. Miłośniczka aromaterapii


Anna Kościółek wiceprezes Zarządu. Prywatnie żona, mama sześciorga dzieci; z wykształcenia biolog, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawodowo zajmuje się pisarstwem, rozwijając się w gatunkach: powieść fantastyczna, bajki i opowiadania. Jej publikacje skierowane są zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Od roku 2020 prowadzi własne wydawnictwo - Wydawnictwo Lupan - pod szyldem którego wydaje swoje publikacje. Misją wydawnictwa jest przekazywanie wyższych wartości moralnych i etycznych poprzez powieści i opowiadania skierowane do młodszych i starszych czytelników.


Michał Sadowski - wiceprezes fundacji. Inżynier elektronik o specjalności sprzęt medyczny. Pracuje jako inżynier wsparcia technicznego,  również jako lider zespołu, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W fundacji zajmuje się sprawami techniczno - organizacyjnymi.

 


Janusz Podsiadłoprzewodniczący Rady Fundacji. Ojciec trojga dorosłych dzieci i jednego w niebie, szczęśliwy dziadek. Z wykształcenia i z zawodu ekonomista. Z zamiłowania turysta i miłośnik historycznych książek.


Anna Podsiadło - członek Rady Fundacji. Tarnowianka, żona, mama trójki dorosłych dzieci i jednego w niebie oraz babcia. Z wykształcenia ekonomistka, pracuje w zawodzie. Zaangażowana w projekty służące integracji lokalnej społeczności. Zainteresowana  historią i kulturą Tarnowa. Z zapałem przybliża i propaguje piękno regionu.


Anna Baran- członek Rady Fundacji. Szczęśliwa żona i mama sześciorga dzieci, w tym trojga w niebie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku zarządzanie nieruchomościami oraz finanse i rachunkowość. Kocha książki i rodzinne wycieczki.


ks. Wojciech Karpiel- członek Rady Fundacji. Od początku związany z fundacją i pomocą duchową rodzicom po stracie. Duszpasterz w bocheńskiej parafii św. Pawła i w Szczawnicy. Był także wikariuszem w parafii św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie i w Czchowie a aktualnie posługuje w parafii św Mikołaja w Bochni. Pełnił funkcję diecezjalnego moderatora Domowego Kościoła i Ruchu Światło-Życie.


Katarzyna Suma-Wójcik- ekspert Fundacji. mgr filozofii oraz psychologii, interwent kryzysowy, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Specjalizuje się we wsparciu osób w żałobie, od wielu lat towarzyszy rodzicom po stracie dziecka. Koordynowała powstanie Krakowskiego Pomnika Dziecka Utraconego. Prowadzi terapię indywidualną, par oraz grupy wsparcia w Krakowie i Tarnowie. Pracuje pod stałą superwizją. Prywatnie mama, żona i miłośniczka lotnictwa.


Agnieszka Juszczyk - ekspert fundacji. Certyfikowany instruktor i edukator Modelu Creighton, związanego z naprotechnologią.


Magdalena Figas - ekspert fundacji. Absolwentka filologii polskiej oraz wiedzy o kulturze, nauczyciel i animator społeczny związany z projektami edukacyjnymi dla młodzieży. Propaguje idee społecznej odpowiedzialności za miejsce (Common Resposibility for a Place, CRP) opartej na wzajemnej solidarności, kulturze dialogu i spotkania. Bliski jest jej świat mediów i PR.  współpracowała z lokalnymi mediami a także z TK Niedziela, jako korespondentka edycji małopolskiej. Współtworzyła portal informacyjny dzielnicy Tarnowa moscice.pl. Interesuje się środkami komunikacji społecznej.


Wacław Srebro - ekspert Fundacji. Dr n. hum. z zakresu psychologii, nauczyciel akademicki. Od ponad 20 lat, zajmuje się pracą z młodzieżą i rodzinami. Prowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i uczniów. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnej przy Prezydencie m. Tarnowa.


Dane Fundacji

Tel.: 510 570 182 E-mail: pomoc@fundacjaopes.pl

Adres korespondencyjny

Fundacja OPES139
ul. Obrońców Lwowa 1/2
33-101 Tarnów

KRS: 0000819928
NIP: 9930675719
REGON: 38566697600000
Konto: 77 1090 2590 0000 0001 4457 4492 Santander Bank