POTRZEBUJĘ POMOCY

POZNAĆ PRZYCZYNĘ

"Poznać przyczynę" to program dofinansowania do badań genetycznych dla rodziców po stracie dziecka. 

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania. Szczegółowy regulamin programu oraz ankieta znajduję się poniżej.

Regulamin  programu dofinansowania do badań genetycznych „Poznać przyczynę”

       

 1. „Poznać przyczynę” to program polegający na dofinansowaniu do badań genetycznych dla rodziców po stracie dziecka w wyniku poronienia.
 2. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 PLN i  otrzymać je może tylko jedno z rodziców dziecka.
 3. Dofinansowywane są wyłącznie badania, które mogą pomóc w określeniu przyczyny poronienia i w dalszej diagnostyce, celem zmniejszenia ryzyka kolejnego poronienia. Rodzaj badania dobierany jest po konsultacji ze specjalistą z laboratorium testDNA.
 4. Aby wziąć udział w programie muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki:

 1. W programie może wziąć udział osoba, która nie korzystała z poprzednich edycji „Poznać przyczynę” w ciągu ostatnich dwóch lat.
 2. Dofinansowanie przysługuje osobom zgłaszającym się do programu poprzez formularz zapisów na stronie fundacjaopes139.pl
 3. Osoba korzystająca z dofinansowania musi być mieszkańcem województwa małopolskiego, świętokrzyskiego  lub podkarpackiego
 1. Badania zlecane są przez laboratorium TestDNA w Katowicach.
 2. Badanie należy wykonać w ciągu 3 miesięcy od daty zakwalifikowania. W przypadku zakwalifikowania się do programu i niewykorzystania dofinansowania, istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie poprzez ponownie wypełnienie ankiety
 3. Nie można zamienić dofinansowania do badania na inną formę wsparcia (jak np. gotówka czy wsparcie rzeczowe), ani na inne badanie, nie związane z diagnostyką przyczyn poronienia.
 4. Fundacja może w dowolnym momencie wstrzymać nabór do programu lub odmówić dofinansowania ze względu na brak środków.
 5. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem danych jest Fundacja OPES139 z siedzibą w Tarnowie, 33-101 przy ul. Obrońców Lwowa ½. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjaopes.pl lub zadzwoń pod numer tel. 510 570 182. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów administratora.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   
 • obsługi i realizacji programu "Poznać przyczynę" na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, przez okres 6 lat od daty wykonania umowy,
 • Dane osobowe uczestników programu przetwarzane są w celu identyfikacji oraz ewidencji osób uczestniczących w programie, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, przez okres 6 lat po zakwalifikowaniu się do programu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w programie. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestnictwo.

Odbiorcami danych osobowych są: laboratorium testDNA,  ul. Feliksa Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice i zewnętrzna obsługa księgowa. 

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.