O FUNDACJI

NASZE PROJEKTY

Budowa Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie

12 maja 2016 r. w Tarnowie zawiązał się Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, który podjął inicjatywę utworzenia godnego miejsca pochówku dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Wspólnym wysiłkiem wielu osób i instytucji już kilka miesięcy później odbył się pierwszy pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Współorganizacja pogrzebu dzieci utraconych w Tarnowie

Co roku, od 2016 roku, w Tarnowie odbywa się w październiku pogrzeb dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach.

Organizacja obchodów dnia dziecka utraconego i dnia świętości życia w Tarnowie

Marzec i październik to miesiące, podczas których cyklicznie organizowane są spotkania dla rodziców po stracie dziecka.

Pomoc w budowie Miejsc Pamięci w Wielkopolsce i Małopolsce

Tak, jak kiedyś my korzystaliśmy z doświadczenia innych, tak teraz możemy pomagać kolejnym osobom, pragnącym wybudować mogiłę zbiorową do pochówku dzieci utraconych. Pierwsza z nich powstała w Czarnkowie (dzieciutracone.pl), kolejna m.in. w Dębicy. Prowadzone są również rozmowy na temat budowy grobu w Tuchowie.

Prowadzenie rekolekcji dla osób po stracie i aborcji

Kilka razy do roku organizowane są rekolekcje dla osób po aborcji, prowadzone według programu Winnica Racheli, a także dla osób po poronieniu.

Poznać przyczynę

W czerwcu 2020 roku odbyła się I edycja projektu „Poznać przyczynę”. Polega on na dofinansowaniu badań genetycznych u kobiet już po pierwszym poronieniu, w celu szybkiej diagnostyki przyczyny straty dziecka i szybkiemu wdrożeniu ewentualnego leczenia. Wszystko po to, aby dać szansę zaistnieć nowemu życiu już przy następnej ciąży, a rodziców uchronić przed traumą kolejnej straty. Kolejna, druga edycja odbyła się we wrześniu 2020 r. 

Anioł dla Tuchowa

W 2020 r w Tuchowie rozpoczęła się budowa mogiły zbiorowej dzieci utraconych. Część dochodu z fundacyjnego bazarku charytatywnego przeznaczona została na wsparcie tej inicjatywy. Licytacje odbywały się pod hasłem „Anioł dla Tuchowa”.