REGULAMIN UŻYTKOWANIA MIEJSCA PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH

na Miejskim Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie, przy ul. Czarna Droga

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie i Fundacja SPES - jako organ odpowiedzialny za konserwację i utrzymanie porządku Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych - mając na uwadze względy ekologiczne, estetyczne i dbałość o dobro wspólne tego miejsca, informują że:

 •  cztery razy do roku (koniec marca, czerwca, września, oraz w zależności od pogody w okresie zimowym) przeprowadzane są gruntowne porządki, w trakcie których usuwane są stare maskotki, zabawki, aniołki, znicze i inne ozdoby złożone na terenie miejsca pamięci; szczegółowe daty planowanych porządków będą dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej MZC, Fundacji Spes, oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściach na cmentarz;
 • w okresie upałów (od początku czerwca do końca sierpnia) na płycie nagrobnej można używać jedynie zniczy z wkładami elektrycznymi; znicze z wkładami woskowymi należy ustawiać przed grobowcem, na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu;
 • zabrania się stawiania zniczy i innych ozdób na krzyżu płyty nagrobnej;
 • zabrania się pozostawiania na grobowcu słodyczy i wyrobów z masy solnej;
 • zabrania się stawiania zniczy i innych ozdób w przejściu przez monument miejsca pomięci.

Jednocześnie zachęcamy do roztropnego i pro-ekologicznego dobierania ozdób pozostawianych na terenie miejsca pamięci. Zachęcamy do składania świeżych kwiatów ciętych i doniczkowych zamiast sztucznych, plastikowych bukietów i stroików. Wspólnie dbajmy o podlewanie kwiatów!

Pamiętajmy, że największą wartość dla zmarłych mają:

PAMIĘĆ, OBECNOŚĆ I MODLITWA!

Zarząd Fundacji SPES www.fundacjaopes139.pl

Miejski Zarządu Cmentarzy w Tarnowie www.mzc.tarnow.pl

UZASADNIENIE

Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych, to dobro wspólne. Służy ono wielu Rodzicom, których grono, niestety, będzie się powiększało z każdym następnym rokiem. Każdy ma prawo pozostawić w tym wyjątkowym miejscu symbol swojej miłości i pamięci o utraconym dziecku. Szanujemy tę potrzebę i cieszymy się, że miejsce to tętni życiem. Jednak pamiętajmy, że miejsce pamięci jest jedno, a Rodziców wiele. Z tego względu koniecznym jest  wprowadzenie regulaminowych zasad, które pozwolą zachować to miejsce w dobrym i godnym stanie na przyszłe dziesięciolecia. Nie można również zapomnieć o wdrażaniu ekologicznych postaw społecznych, które mają na celu ograniczanie produkcji odpadów.

 • Regularne porządkowanie terenu miejsca pamięci jest niezbędne, aby utrzymać jego estetykę. Pozostawiane znicze, zabawki, aniołki, stroiki i inne ozdoby szybko niszczeją, z biegiem czasu sprawiając mało estetyczny wygląd. Pluszowe zabawki wilgotnieją, płowieją i są miejscem wylęgania licznych insektów. Dodatkowo w plusz wplątują się nasionka brzóz i inne śmieci niesione przez wiatr. Usuwanie zniszczonych zabawek i ozdób planowane jest, mniej więcej, co trzy miesiące. Dokładne daty porządkowania terenu miejsca pamięci będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych Miejskiego Zarządu Cmentarzy i Fundacji Spes, oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściach na cmentarz.
 • W okresie upałów wosk w tradycyjnych wkładach topi się, zanim zdoła się wypalić. Rozgrzany wosk uszkadza plastikową osłonkę wkładu, wylewa się do wnętrza znicza powodując często pęknięcia szkła. Przez te pęknięcia wosk wylewa się na płytę grobowca lub kostkę, trwale ją plamiąc. Wprowadzony zakaz używania wkładów woskowych do zniczy w okresie upałów ma przeciwdziałać takim wypadkom. Wkłady woskowe można zastąpić wkładami elektrycznymi. Znicze z wkładami woskowymi można ustawiać tylko przed grobowcem na kostce osłoniętej odpowiednią podstawką.
 • Krzyż jest świętym symbolem religii chrześcijańskiej. Wyrażając należny mu: szacunek i godność, prosimy o nie stawianie na nim żadnych ozdób.
 • Przejście przez monument miejsca pamięci ma wymiar terapeutyczny i symboliczny. Przechodząc przez środek monumentu można w górze dostrzec dziecko na tle nieba. Oprócz tego, na wewnętrznych ścianach promieni monumentu umieszczone są tabliczki z imionami dzieci utraconych, które często są czytane przez odwiedzających miejsce pamięci. Umieszczanie w przejściu zniczy i ozdób uniemożliwia swobodne przejście przez środek monumentu, przez co często znicze są przewracane i niechcący rozbijane.
 • Pozostawiane na grobowcu baranki wielkanocne, babeczki wielkanocne, lizaki czy inne słodycze zwabiają roje mrówek i rozkładają się. Podobnie dzieje się z podarunkami wykonanymi z masy solnej. Z tych oczywistych przyczyn zabrania się ich składowania na grobowcu.
 • Obok grobowca umieszczone są wazony, do których można składać świeże bukiety ciętych kwiatów. Również kwiaty doniczkowe są piękną ozdobą miejsca pamięci, a do tego nie obciążają tak środowiska naturalnego jak plastykowe stroiki. Wspólnie dbajmy o podlewanie kwiatów, zawsze, kiedy w trakcie odwiedzin jest taka konieczność. Konewki na wodę znajdują się za monumentem.